vrijdag 12 juli 2013

Oprichting Stichting Moonlodge28

Stichting Moonlodge28

OPRICHTING STICHTING MOONLODGE28
Sinds 1 februari 2013 is stichting Moonlodge28 een feit. De doelstelling van SML28 luidt: (minderjarige) vrouwen de mogelijkheid te geven tot rust te komen, zich te onttrekken van het dagelijks leven om zo geestelijke verdieping en een sterke verbinding met een hogere macht dan wel de natuur aan te gaan, dit alles ter bevordering van het zelfbewustzijn van de (minderjarige) vrouw en haar (financiƫle) onafhankelijkheid, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

DOEL
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van retraites.

De stichting is gevestigd in Tilburg.

Het voltallige bestuur tijdens een vergadering bijeen in Centre Lothlorien in Frankrijk, juni 2013